První schůze Sněmu žáků Desítky v novém školním roce

Po prázdninové pauze se Sněm žáků sešel 12. 9. na Gymnáziu Omská. Poprvé tak členové zavítali na půdu střední školy. Za účasti Ivy Hájkové z Národní sítě zdravých měst začal vznikat plán realizace první velké akce, kterou Sněm organizuje a to Fóra mladých dne 12. 12. 2023 ve Vzletu. Cílem této akce je povzbudit mladou generaci k aktivnímu zapojení do otázek kvality života a rozvoje na naší městské části. Formou komunitního projednávání se mohou žáci základních a středních škol vyjádřit k jednotlivým tematickým blokům. Cílem akcí je získat co nejširší zpětnou vazbu od dětí a mládeže.

Dalším bodem programu schůze byla diskuse nad nově vznikajícími stanovami Sněmu, o kterých se bude na příští schůzi hlasovat. Kromě stanov si bude Sněm volit i nové výkonné orgány.

Na začátku roku tradičně probíhá nábor nových členů, proto zveme všechny zájemce na další schůzi 4. 10. na ZŠ Olešská. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se na snemzakudesitky@gmail.com