Prosincové Školní fórum v ZŠ Nad Vodovodem

Poslední Školní fórum v tomto roce se konalo v ZŠ Nad Vodovodem, kde na nás čekala vánočně vyzdobená třída i s občerstvením, za což moc děkujeme místním žákyním, žákům i vedení školy.

V úvodu jsme se bavili o tom, co nám dal teambuildingový výjezd na základnu Tři Studně, pořádaný Domem dětí a mládeže Praha 10, a také jsme probrali fungování školních parlamentů a zapojení žáků a žákyň na jednotlivých školách.

V druhé části jsme se zaměřili na plánování sportovní akce, pro kterou se členové a členky fóra společně rozhodli. Nejprve jsme si řekli, co jsme zjistili o již existujících sportovních turnajích pro školy i veřejnost na Praze 10, zhodnotili naše možnosti a kapacity, a následně jsme diskutovali o dalších krocích, které podnikneme, aby se akce zdárně uskutečnila.

Do příštího roku přejme tomuto snažení mnoho úspěchů – ať se Školnímu fóru organizace meziškolní akce pro spolužáky a spolužačky z nižšího stupně povede!