Přijďte společně s architekty plánovat Staré Záběhlice

(26. 11. 2019) Zapojte se do plánování vybrané čtvrti městské části, a to Starých Záběhlic (okolí ulic Záběhlická a Na Vinobraní). Setkání s architekty a urbanisty se uskuteční v úterý

3. 12. 2019 od 18:00 v Základní škole Břečťanová.

Přijďte diskutovat o lokalitě Starých Záběhlic, o současném stavu a využití veřejných prostranství, jejich hodnotách, problémech i možných budoucích úpravách prostranství ve vašem okolí.

Výstupy z diskuse budou zapracovány do Dílčího generelu veřejných prostranství, což je dokument který poslouží jako podklad pro budoucí úpravy v území.

Zapojte se, aby vaše čtvrť vypadala podle vašich představ.

Na akci vás srdečně zve Městská část Praha 10.