Praha 10 navazuje spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

(21. 11. 2023) Starosta městské části Praha 10 Martin Valovič a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jan Votava 7. 11. 2023 podepsali memorandum o hlubší spolupráci. Dokument navazuje na nedávnou podporu městské části, která se týkala rozvoje paliativní péče v této nemocnici.

Pilíře spolupráce se týkají několika oblastí. Zdaleka nejde jen o témata týkající se akutních a chronických nemocí, prevence, ale věnuje se i agendě sociálně-zdravotního pomezí. Zdravotnictví je jedním z pilířů programového prohlášení Rady Prahy 10 pro roky 2022-2026. „Navázání spolupráce, jenž povede ke zlepšení kvality a dostupnosti péče pro občany desáté městské části, je logickým krokem. Prevence, péče o seniory, paliativní péče jsou aktuálními tématy, jejichž význam bude v následujících letech narůstat.  Dnešní podpis považuji za začátek zdravé spolupráce mezi Prahou 10 a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady,“ vyjmenovává důvody, které vedly k podpisu memoranda starosta Martin Valovič.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je jednak největším poskytovatelem zdravotních služeb v Praze 10, jednak jde o špičkové lékařské zařízení provázané s III. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy specializující se mimo jiné na traumatologii nebo kardiologii. Součástí nemocnice je navíc komplexní onkologické centrum. Místní nemocnice rovněž zajišťuje lékařskou pohotovostní službu nejen pro desátou městskou část. „Memorandum vnímáme jako zcela přirozený vývoj, naší vzájemné ‚sousedské spolupráce’. Tu budeme nadále prohlubovat a zlepšovat pro maximální spokojenost pacientů z Prahy 10,“ komentuje podpis memoranda ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Jan Votava.

V neposlední řadě se nemocnice zaměřuje na paliativní medicínu, tedy nesmírně důležitý obor zdravotní péče, který se soustředí na kvalitu života nevyléčitelně nemocných. „Praha 10 rozvoj tohoto oboru podporuje na několika úrovních. V minulosti jsme půl milionem korun podpořili rozvoj této péče ve vinohradské fakultní nemocnici, zároveň spolupracujeme s neziskovým sektorem poskytujícím sociální služby. Společně s kolegy usiluji o to, aby Desítka byla solidární a uměla nějakým způsobem pomoci nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým,“ dodává závěrem místostarosta David Kašpar.

Spolupráce se týká následujících oblastí:

• Paliativní péče.

• Pomezí zdravotní a sociální péče.

• Společná informační kampaň pro seniory o zdravotních službách na území MČ Praha 10.

• Elektronické zdravotnictví (eHealth) zejména ve vztahu k seniorům.

• Realizace osvětových akcí pro veřejnost.

• Rozvoj spolupráce a síťování s ostatními aktéry v oblasti zdravotnictví na území Prahy 10.