Poslední předprázdninové setkání Sněmu žáků Desítky v ZŠ Jakutská

V úterý 30. května se naposledy v tomto školním roce sešli členové a členky Sněmu žáků Desítky. Tentokrát jsme společně zavítali na ZŠ Jakutská, kde nás mile a srdečně pohostili. Moc děkujeme místním žákům a žákyním za domluvení a organizaci a vedení školy za poskytnutí místa.

Mluvčí Sněmu nás informovali o květnovém zasedání parlamentu dětí a mládeže na téma Ekologie a klima pro mladé, které několik našich členů a členek navštívilo a kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací – například o problematice těžby uhlí a o budoucnosti solární energetiky. Informovali nás také o plánované další schůzce s panem starostou Valovičem a panem radním Počarovským, se kterými jsou v kontaktu.

V další části nám paní Hájková z Národní sítě zdravých měst představila program Mladé fórum, což je otevřená akce, jejímž cílem je získat, co nejširší zpětnou vazbu od dětí a mládeže – jejich nápady a náměty ke zlepšení naší městské části. Na podzim se takové fórum bude konat i v Praze 10 a Sněm žáků Desítky se plánujeme do příprav a organizace této akce zapojit – proto jsme si rovnou začali rozdělovat úkoly a role.

Máme radost ze všeho, co jsme v tomto školním roce zvládli a těšíme se na další spolupráci a výzvy ve školním roce 2023/2024!