Plánovací kontejner Nový Eden

(14. 9. 2020) Připravujeme rekonstrukci radnice a architektonicko-urbanistickou soutěž na související území, nazvané Nový Eden. Přijďte se seznámit s našimi plány a zúčastněte se bohatého kulturního programu. Chystáme komentované vycházky, posezení u kávy s vedením radnice Desítky, divadelní představení, worskhopy a přednášky.

Přijďte za námi ke kontejneru před nákupní centrum Eden

(14. 9. – 14. 10. 2020)

Po – Čt 14.00-18.00, Pá 10.00-14.00

otevřeno ve všední dny mimo státní svátek

Kompletní program plánovacího kontejneru:


Rekonstrukce radnice Prahy 10

Sídlo Úřadu městské části Praha 10 je součástí sídliště Vlasta, které vyrostlo v sedmdesátých letech naproti  slavné továrně Koh-i-noor. Komplex tří propojených budov již nevyhovuje nárokům na standard moderní radnice a také jeho stavebně-technická kondice odpovídá době vzniku před čtyřmi dekádami. Radnice vyžaduje celkovou rekonstrukci, díky níž budou stávající objekty přeměněny na moderní kancelářskou budovu pro veřejnou správu.

Z hlediska urbanismu je cílem optimalizovat pohledové i komunikační propojení radnice s uličním parterem, posílit přirozené vazby v území a vytvořit nový veřejný prostor bez bariér v okolí komplexu. Rekonstrukce zachovává vnější charakter budovy a její stávající členění na tři objekty, které vyrůstají ze společné podnože tvořící terasy. Základním výrazovým prvkem budovy zůstane kombinace lehkého obvodového pláště na hlavních fasádách s páskovým obkladem na plných štítových stěnách a vložených komunikačních věžích.

Současnou bariéru liniového květníku podél Vršovické ulice prolomí nové široké schodiště v místě hlavního vstupu, který vyústí do centrální dvorany. Součástí návrhu je i revitalizace přilehlých veřejných prostranství. Západní terasa u stanice tramvaje Kooh-i-noor je navržena jako pobytový prostor se zelení a prvky městského mobiliáře. Nové řešení nástupu na tuto plochu si klade za cíl vést návštěvníky přehledně od zastávky hromadné dopravy do vstupní dvorany radnice. Východní terasa u nákupního centra, která byla doposud využívána v plném rozsahu jako parkoviště, bude nyní doplněna plochami zeleně. 

„Nová“ radnice je navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Zároveň se uvažuje o změnách v principech komunikace s veřejností, tedy o postupném nahrazování osobních návštěv komunikací, platbami i korespondencí v elektronické podobě. Z toho vyplývají základní odlišnosti uspořádání úřadu oproti současným zvyklostem. Radnice bude rozdělena do několika zón. Do vstupní části bude mít veřejnost neomezený přístup. Bude umístěna kolem dvorany a soustředí prakticky všechny činnosti, u kterých převažuje styk s veřejností – přepážky státní správy, pokladny, podatelnu a zároveň doplňkové služby, jako je kavárna, multifunkční sál, středisko územního rozvoje, informační středisko, Czech POINT atd.

Další část bude mít charakter moderní administrativní budovy pro veřejnou správu. Budou se zde nacházet odbory, které jsou pro veřejnost přístupné v úřední dny. Proto zde byla hlavní pozornost věnována řešení čekacích zón pro občany. Při úpravě jednotlivých pracovišť budou zohledněna specifika jednotlivých odborů a poskytovaných služeb obyvatelům.

Poslední část bude reprezentační. V této části najde své místo samospráva, která zde kromě prostor pro vedení městské části bude mít i sály pro jednání rady a zastupitelstva. Podnož objektu bude sloužit pro parkování osobních vozidel zaměstnanců i návštěvníků úřadu a pro umístění skladů, archivu, technologického zázemí a prostorů pro správu a ostrahu budovy. Předpokládá se také ozelenění části střechy objektu a zřízení venkovní pobytové plochy pro zaměstnance.

Zdroj: www.praha10.cz/NovyEden