Ocenění Prahy 10 od Ministerstva vnitra

Městská část Praha 10 získala ocenění na celostátní konferenci Moderní veřejná správa, která se konala ve dnech 14. – 15. června 2022 v Olomouci. Zástupci Prahy 10 převzali Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a to za uplatňování metod kvality, jako ISO 9001, místní Agenda 21, strategické a projektové řízení. Jedná se o metody, které pomáhají Praze 10 nastavit procesy jak uvnitř, tak vně úřadu s cílem zkvalitňování spolupráce, komunikace a participace. „Zavedli jsme projektové řízení akčního plánu,  který je rovněž provázán se schváleným rozpočtem. Tak naplňujeme desetiletý Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Ocenění jsme získali za současného využití a propojení více moderních metod řízení ve veřejné správě.  Za 4 roky ve vedení MČ Prahy 10 jsme udělali skutečně ohromný kvalitativní posun,“ říká Lucie Sedmihradská, radní pro oblast finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet.

Více informací o tomto ocenění naleznete na webových stránkách MVČR.