Návrh budoucí podoby Trojmezí

(4. 10. 2022) V průběhu června jste měli možnost zapojit se do přípravy podkladů nové krajinářské studie Trojmezí. Nyní máte možnost seznámit se s tím, jakou konkrétní podobu území navrhují architekti, kteří zpracovávají krajinářskou studii.

Přijďte do informačního a participačního kontejneru, kde se budete moci seznámit s návrhem studie, dozvědět se odpovědi na své otázky. Návrh můžete připomínkovat buď osobně v informačním kontejneru nebo pomocí online dotazníku na webu (do neděle 16. října) https://pruzkumy.urad.online/index.php/216927?lang=cs. Vaše připomínky a návrhy využijí architekti při tvorbě finální podoby studie, kterou vám představí koncem tohoto roku.

Participační kontejner pro vás bude otevřen od 3 .10. 2022 vždy pondělí až čtvrtek. Pokud máte zájem mluvit s autory studie přijďte na komentované procházky po okolí. Přesné časy a místa setkání najdete v přiložené mapce.

Všechny informace najdete na: www.iprpraha.cz/trojmezi