MČ Praha 10 prošla Auditem udržitelného rozvoje, představujeme vám jeho výsledky.

(11. 1. 2021) MČ Praha 10 obhájila v roce 2020 kategorii C v oblasti udržitelného rozvoje místní Agendy 21. Podstoupila sebehodnotící audit, který byl analyzován z pohledu českých expertů na příslušná témata. Představujeme vám jeho výsledky. Nejlépe si Praha 10 vede v “Kultuře a volném času” a “Správě věcí veřejných”.

V rámci auditu bylo hodnoceno 11 oblastí: Správa věcí veřejných, Územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a Volný čas, Sociální prostředí a Globální odpovědnost. Sebehodnocení stavu udržitelného rozvoje bylo oponenty, experty na udržitelný rozvoj, schváleno a městská část tak splnila podmínky pro Kategorii C místní Agendy 21 k získání nejvyššího možného počtu hvězdiček, které určují počet vyplněných a schválených auditů udržitelného rozvoje (1 hvězdička – 3 audity, 2 hvězdičky – 7 auditů, 3 hvězdičky – 10 auditů).

Otevírá se tak možnost pro postup do vyšší Kategorie B místní Agendy 21. Pro její splnění je nutno znovu aktualizovat audity ve všech 11 oblastech. Oponenti pak již zpracovávají hodnocení jednotlivých hodnocení a vyjadřují se k (ne)doporučení pro přidělení Kategorie B.

MČ Praha 10 již absolvovala dva sebehodnotící audity, a to v roce 2019 a 2020. Poprvé v rámci Analytické části strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030. V roce 2020 se již aktivně účastnila odborně posuzovaného Auditu udržitelného rozvoje pod záštitou Místní Agendy 21.

Městská část Praha 10 chce naplnit svoji vizi: „DESÍTKA je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“, proto se bude snažit o získání Kategorie B místní Agendy 21.

KE STAŽENÍ

Více o místní Agendě 21 zde.