Listopadové Školní fórum na návštěvě Tesca

Listopadové setkání fóra se tentokrát odehrálo v prostorách jedné z největších firem na Desítce – obchodního řetězce Tesco. Hlavním tématem bylo nakládání s odpady a cirkulace materiálů z obchodu. V první části setkání žákům prezentovala paní Lucie Loučková z Tesca, povídali jsme si o objemu odpadu, který společnost každodenně zpracovává, jaké má střednědobé i krátkodobé cíle v jeho snižování a dalším využívání. 

V druhé části nám pak zástupce společnosti EkoKom přednesl prezentaci o třídění a recyklaci různých druhů odpadů. 

Prezentujícím děkujeme za množství nových a zajímavých informací a členům fóra za zvídavé dotazy a doplňující poznámky.