Lednové Školní fórum v ZŠ Švehlova

První setkání školního fóra v novém roce proběhlo 10. 1. v ZŠ Švehlova. Děkujeme škole za vřelé uvítání a dávku vitamínů v podobě zásoby pomerančů. 

Setkání mělo tři hlavní body programu. V tom prvním nás navštívil pan Marcel Pencák, šéfredaktor měsíčníku Prahy 10, aby se žáky prodiskutoval jejich zkušenosti s participativním rozpočtem na školách. Žáci si tak mohli vyměnit zkušenosti ze svých škol a sdílet své dojmy. Výsledky této debaty se dočtete v únorovém čísle časopisu.

Druhým bodem pak byly informace z DDM Praha 10 k plánovanému výjezdu školních parlamentů do Finska, který proběhne v březnu tohoto roku. O výjezd je mezi členy velký zájem, je vidět, že se rádi inspirují zahraniční dobrou praxí. Přihlašování probíhá v těchto dnech skrze nominace jednotlivých škol.

Třetím bodem byla organizace vlastní sportovní akce, která nabírá na konkrétních obrysech. Fórum si zvolilo fotbalový turnaj pro žáky 1. – 4. tříd napříč desítkovými školami. Další detaily o formátu turnaje bude fórum ladit na dalším zasedání, které je naplánováno na začátek února 2023 v ZŠ Hostýnská.

Všem členům školního fóra děkujeme za aktivní účast na setkání!