Hřiště Hřibská a opravy dětských hřišť v roce 2020

(12. 2. 2020) Úřad městské části Praha 10 spravuje na svém území více jak 90 veřejných dětských hřišť, sportovišť a agility. Na rok 2020 plánuje do jejich rekonstrukce a údržby investovat 15,5 mil. Kč.

Po detailní analýze dětských hřišť doplněné místním šetřením bylo pro letošní rok rozhodnuto o urgentní úpravě dětských hřišť Oblouková, Třebešín, Nosická a dalších. U dětského hřiště Hřibská by v letošním roce mohlo dojít k úpravě povrchu, současná dlaždicová pryž by byla nahrazena pryží litou.

Od 30. září do 21. října bylo možné vyplnit dotazník a zasílat podněty k dětskému hřišti Hřibská. Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů, 94 elektronicky na webu Strategie pro Desítku, 2 vyplněné dotazníky byly odevzdány v papírové podobě do RC Jablíčkov. Zároveň byla provedena i rešerše názorů na toto téma na sociálních sítích. Okolo 87 % respondentů podpořilo variantu zrekonstruování hřiště a jeho další využívání.

Výsledky ankety jsou jedním z podkladů pro investiční plán oprav dětských hřišť, sportovišť a agility v následujících letech.

Výsledky