Dubnové zasedání Sněmu žáků Desítky ve znamení spolupráce s vedením městské části

Další zasedání se konalo 4. 4. 2023 v radničním salonku úřadu MČ Praha 10. Na programu tentokrát bylo informování o schůzkách zástupců sněmu s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou a také se starostou Martinem Valovičem a radním pro školství Ondřejem Počarovským. Obě setkání byla velice dobře hodnocena, je skvělé, že je sněm žáků brán jako uskupení, jehož hlas může při plánování Desítky zaznít.

Zasedání sněmu se účastnil radní pro sociální oblast David Kašpar, probírala se témata jako je bezpečnost a vandalismus, padl návrh na společný projekt – zřízení nové legální plochy pro graffiti na Desítce.

V neposlední řadě pak Sněm přijal výzvu ke spolupráci na participaci s občany k rekonstrukci dětského hřiště v Bezručových sadech a v nadcházejících dnech navštíví místo pracovní skupinky s cílem pozorovat využití jednotlivých prvků. Zpráva z tohoto terénního výzkumu pak bude sloužit jako podklad pro setkání s místními, které odbor životního prostředí plánuje.

Sněm žáků Desítky oslavil v dubnu 2023 rok svého fungování a těšíme se na další výzvy, které žákům přinese další období.