Březnový školní sněm v ZŠ Olešská

Třetí setkání sněmu v tomto roce hostila ZŠ Olešská. 15 členů sněmu se tentokrát zabývalo další přípravou meziškolního fotbalového turnaje pro první stupeň základních škol, který nakonec vyústí v soutěž mezi ZŠ Jakutská a ZŠ Švehlova. Dále byla na programu komunikace s vedením MČ Praha 10 a plánované setkání s panem starostou. Padlo několik návrhů na témata, která na schůzce mluvčí sněmu otevřou. Dále sněm odhlasoval zájem o realizaci Fóra mladých, které tak na desítce proběhne ještě tento rok ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst. Přípravné práce začnou již na dalším, dubnovém setkání.

Několik členů sněmu se v dubnu zúčastní jarního výjezdu s DDM Praha 10 do Finska, kde načerpají inspiraci o fungování školních a městských samospráv dětí a mládeže.

Za aktivní účast všem děkujeme a těšíme se na další společnou práci!