13. května 2019 Základní škola Břečťanová

Řekněte svým přátelům

Zajímáte se o rozvoj Desítky? Přijďte nám sdělit své podněty pro zkvalitnění života v Praze 10. Těší se na Vás vedení městské části a odborníci z úřadu.

MístoZákladní škola Břečťanová
AdresaBřečťanová 2919
Datum a čas13. května 2019, kdykoliv mezi 17:30 – 19:30
Z vedení MČ účast přislíbili Renata Chmelová (starostka), Jana Komrsková (1. místostarostka), Filip Humplík (místostarosta), David Kašpar (místostarosta), Martin Valovič (místostarosta), Lucie Sedmihradská (radní), Michal Kočí (radní)
PoznámkyOd 18:00 představení vývoje parkování v MČ Praha 10 místostarostou pro dopravu.

Registrujte se nezávazně na setkání, ušetříte čas ručním vyplňováním prezenční listiny. Při příchodu Vás tak požádáme pouze o váš podpis a poskytneme vám informace k průběhu setkání.

Registrace není vyžadována.

Pro registraci prosím vyplňte registrační formulář

Adresa

Základní škola Břečťanová Břečťanová 2919/6
106 00 Praha 10

Jak se na místo dostanu dostanu?

Kliknutím na ikonu zobrazíte menu s položkou Trasa. Můžete také Zobrazit větší mapu a vyhledat spojení v levém sloupci.

Proč je strategický plán důležitý?

Strategický plán je koncepční dokument, který stanovuje směřování městské části na dalších deset let. Jeho běžnou součástí je vize, stanovené cíle v jednotlivých oblastech a navazující návrhová a realizační část, která stanoví, jak a kdy budou jednotlivé dílčí cíle naplněny. Cíle jsou naplňovány realizací projektů, které jsou schvalovány vždy na každý rok pomocí Akčního plánu.

Strategický plán tedy svým směřováním překračuje jedno volební období a zajišťuje, že každá politická reprezentace směřuje ke stejným cílům. Rozdíl pak může být zejména v různě stanovených prioritách, nicméně protože se strategický plán připravuje napříč všemi skupinami společnosti (tedy i politickými stranami), základním rysem strategického plánování je snaha nalézt konsensus se všemi aktéry. Pokud všichni táhnou za jeden provaz, investice a realizace projektů je efektivní a směřuje k dlouhodobě vytčenému cíli.

Jak se může veřejnost zapojit?

Zapojit se do přípravy strategického plánu může skutečně každý! Bez ohledu na věk, vzdělání, životní zkušenosti, každý může přispět názorem, nápadem, myšlenkou, jak ušetřit, co dělat lépe, jaké projekty a plány upřednostnit.

Základem je možnost říci svůj názor. K tomu slouží řada osobních setkání, které MČ Praha 10 organizuje a možnost vyjádřit se elektronickými prostředky – prostřednictvím tohoto portálu. Navštivte některé z místních setkání s občany a nalezněte si vyhovující termín nebo lokalitu a nebo si prostudujte elektronické možnosti tohoto portálu a prostudujte si sekci Zapojte se!

Jak probíhají veřejná setkání s občany? Co se zde dozvím a jak se mohu zapojit?

Na setkání se můžete dozvědět o průběhu tvorby strategického plánu, sdělit své názory formou pocitové mapy a nebo se účastnit neformální diskuze s přítomnými politiky a zástupci úřadu. Cílem je získat od Vás podněty z různých oblastí vašeho života, např.
životního prostředí, dopravy, veřejného prostoru, podnikání atd, které budou sloužit jako podklad pro konkrétní návrhy opatření strategického plánu.

Každý účastník také může podat podnět na připraveném formuláři. Označením na prezenční listině a propojením s konkrétním námětem pak může historii svého podnětu sledovat v procesu dalšího zpracování. Ostatně to je možné i u elektronicky vkládaných podnětů. Vyzkoušejte! Podat podnět můžete zde.

Podnět můžete podat i online v sekci Zapojte se!