9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?

Řešení této problematiky je primárně v gesci Policie ČR, která v rámci institutu tzv. “vykázání” může agresivní osobu vykázat z bytu nebo zahájit trestní stíhání. Policie ČR spolupracuje s Odborem sociálním, a to hlavně v případech, kdy je postiženo násilím také dítě.

Problematika domácího násilí, oblast domácího násilí, preventivní i trestně právní činnost v této problematice, jsou každoročně jednou z priorit KŘP-A a tedy i OŘP Prahy IV. Prověřování incidentů se znaky domácího násilí a následné využití institutu vykázání v intencích zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky bylo na OŘP Praha IV následující: prověřováno incidentů se znaky domácího násilí: v roce 2020 / 451 evidovaných událostí, institut vykázání byl užit: v roce 2020 / 55 případech. Ve 4 případech v roce 2020, došlo k opakovanému vykázání osoby. V současné době na OŘP Praha IV, vykonává funkci metodika problematiky domácího násilí VO MOP Vršovice a ZVO MOP Lhotka.

Policie ČR statistiky případů pro jednotlivé městské části prozatím nevede. Rostoucí trend domácího násilí v Praze je za poslední tři roky mírně klesající.

  • 2020: 167 případů (pandemický rok)
  • 2019: 177 případů
  • 2018: 186 případů

  • 2017: 200 případů

zdroj: https://www.domacinasili.cz/statistiky

Výrazný vzestup domácího násilí a následného vykazování z obydlí nebyl v hl. městě Praze během pandemického roku zaznamenán. Realizaci prevence a osvěty, ev. podpoře obětem domácího násilí se věnovaly zejména neziskové organizace.

Na ÚMČ Praha 10 je v této oblasti angažován OSO a dále v přestupkové rovině OOS. Veškeré zjištěné poznatky v této oblasti jsou neprodleně předávány PČR. Odbor sociální má k dispozici veřejný seznam organizací, na koho je možné se v této otázce obrátit. 

Následně je situace řešena s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou a využívá se Magistrátem hl. m. Prahy zřízeného intervenčního centra a dalších neziskových organizací. Některé případy také řeší Odbor občansko-správní, kde jsou na přestupkovém oddělení řešeny přestupky, jedná se o jednotlivé případy, které nenaplnily skutkovou podstatu trestného činu.

Daným tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).