6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o téměř 41 tisíc hostů. Klesl však průměrný počet přenocovaných nocí, a to o 0,2 noci.

Údaje za rok 2020 nejsou na stránkách ČSÚ zatím k dispozici. Nicméně se dá vzhledem ke koronavirové krizi předpokládat, že vývoj na Praze 10 bude kopírovat vývoj v celé Praze, kde dle údajů ČSÚ „počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních klesl v roce 2020 meziročně o 51 %, počet přenocování téměř o polovinu. Nejvýrazněji ubylo hostů z ciziny, největší pokles návštěvnosti zaznamenala Praha1“(Zdroj: CZSO ke dni 18. 2.2020). Jak bylo uvedeno již dříve, Městská část Praha 10 nepatří k nevyhledávanějším turistickým destinacím v Praze, hosté jí volí spíše jako cíl krátkodobé turistiky. Této skutečnosti opět napovídá další zkrácení průměrného počtu přenocovaných nocí.

Tabulka č. 1: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v MČ Praha 10

Průměrný počet přenocovaných nocíHosté celkemZ toho rezidentiZ toho nerezidentiPočet nocí
2016263273491142141592,4
2017231763427951889682,4
2018256219543582018612,3
2019296890630662338242,1

Zdroj: Český statistický úřad

MČ aktuálně pouze vybírá poplatky z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty. Příjmy byly následující:

Tabulka č. 2: Příjmy z poplatků z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty

rokpočetpříjem
201640582 955 Kč
201758836 185 Kč
20181331 251 010 Kč
20192823 621 252 Kč
202047*1 778 721 Kč

*Počty zařízení se výrazně liší, neboť došlo ke změně vyhlášek. Dva poplatky se rušily a jeden nový vznikl.

Zdroj: odbor ekonomický, Úřad MČ Praha 10

V současné době se kontrolní pracovníci živnostenského odboru, v návaznosti na rozvíření debaty okolo nabídky ubytovacích služeb prostřednictvím ubytovacích platforem, zaměřují na kontroly právě těchto provozoven. V roce 2020, než došlo k zákazu ubytovacích služeb, provedli 22 takových kontrol. Je potřeba zdůraznit, že nejen ubytování prostřednictvím ubytovacích platforem, ale i ubytovávání v klasických ubytovacích zařízení přináší pro městskou část řadu problémů. Zvyšují se počty stížností obyvatel Prahy 10 na rušení nočního klidu hosty těchto zařízení, zvyšují se náklady na úklid veřejných prostranství apod. V době zákazu provozu ubytovacích služeb došlo k rapidnímu počtu takových stížnosti, prakticky nebyla na odboru živnostenském zaznamenaná žádná stížnost.