2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

Z kalkulačky eroze https://kalkulacka.vumop.cz/app/?zoom=6&center=-737872.5867912715,-1048082.5643388191 a https://mapy.vumop.cz/ vyplývá vyšší ohrožení erozí ve svažitějších částech MČ, na zemědělsky obdělávané půdě zejména v jižních částech Trojmezí.

Dále je více ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a partie Vinohradské stráně s vilovým zahradním městem. Vážný problém s erozí půdy nastal v květnu 2021 právě v oblasti starých Záběhlic. Během povodňově bdělosti se část půdy uvolnila a dle přivolaného statika hrozil sesuv velké masy, která mohla zavalit i přilehlý rodinný domek. Vlastníkem pozemku je hl. město Praha, které MČ Praha 10 na riziko sesuvu dlouhou dobu upozorňovala. Na doporučení statika byl svah odbagrován a došlo k jeho zpevnění.