2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvádí za rok 2020 roční úhrn srážek v Praze = 590 mm, což je pod průměrem ČR = 764 mm. ČHMÚ v letošním roce zveřejnil data za své stanice. Z průměru Praze 10 nejbližších v posledních letech kontinuálně používaných stanic (Klementinum, Karlov, Chodov) jsme vypočetli přibližnou hodnotu úhrnu srážek pro MČ Praha 10 (průměr z těchto stanic). Z dat PVK jsme pak převzali údaje za cenu vody. Byla vybrána data za poslední 4 roky (2016 – 2019), tedy relativně krátký časový údaj. Spearmanův korelační koeficient ukazuje na relativně silnou zápornou korelaci (-0,6), která vystihuje pokles úhrnu srážek a zvyšování ceny vody. Specifická spotřeba vody dle PVK byla na území Prahy 10 v roce 2016 – 40,88 m3/osoba/rok a v roce 2019 – 41,61 m3/osoba/rok. Ve sledovaném období tedy stoupla a ve srovnání s daty za celou Prahu je vyšší kromě posledního sledovaného roku 2019, kdy byla spotřeba v MČ Praha 10 a v Praze totožná. Ve srovnání s daty za celé Česko je vidět, že spotřeba v Praze i Praze 10 je vyšší. Spotřeba za celé Česko pak sice mírně, ale setrvale roste. Viz graf a tabulka. Korelace cen a spotřeby je mírně pozitivní – cena i spotřeba (byť ne zcela konstantně) rostou.

RokKlementinumKarlovChodovRoční úhrn srážek (mm) – osa vlevoCena vody PVK (kč) – osa vpravoSpotřeba vody m3/osoba/rok – osa vpravoHLMP: Spotřeba vody m3/osoba/rokČesko: Spotřeba vody m3/osoba/rok
2016430.4474.2540.348285.1840.8839.4232.23
2017427.6471.4619.250685.4241.9839.7932.38
2018363.7395.2405.938887.3942.3439.0632.56
2019379.5412494.542989.6641.6141.6133.07