Park Na Solidaritě

(31. 1. 2022) Zveme Vás na informativní schůzku s dendrologem k rozsahu úprav zeleně v severní části parku Na Solidaritě. Budete informováni o kácení a plánované výsadbě nových stromů a následné údržbě stávajících dřevin a nových výsadeb, ale také o celkové revitalizaci parku Na Solidaritě.

Sejdeme se dne 2. 2. 2022 v 15: 30 v severní části parku Na Solidaritě u ulice Černokostelecká.

Bližší informace k dendrologickému průzkumu a znaleckému posudku jsou k dispozici na webové stránce veřejné prostory.