Komentáře veřejnosti Analytické části

(2. 10. 2019) Od 2. do 22. září 2019 jsme od obyvatel Desítky obdrželi celkem 14 komentářů k Analytické části strategického plánu. S návrhy budeme pracovat v expertních pracovních skupinách při zpracování návrhové části strategického plánu městské části. Tento dokument shrnuje podané podněty.

Za komentáře a podněty zapojeným děkujeme a předkládáme jejich vypořádání.

Komentáře vypořádalo oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky ÚMČ Praha 10.