Využívání finančních zdrojů pro rozvoj bydlení z Magistrátu hl. m. Praha a z dalších dotačních programů.

Lokalita

Helena Minářů

Vedoucí projektu

-

Zahájení

v realizaci

OBN

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OBN
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Helena Minářů
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
PŘÁTELSKÁ PRAHA 10
Cíl
Dostupné a sociální bydlení
Opatření
Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbu
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
81

Popis projektu

Zaslání žádostí předem vytipovaných bytů o poskytnutí dotace.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*