Strašnice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Strašnice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

březen 2018

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

srpen 2019

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
březen 2018
Dokončení
srpen 2019
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/generel-verejnych-prostranstvi
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství.

Řešené území Strašnic představuje území s pevně založenou uliční sítí a urbánní strukturou. Zároveň se však skládá ze zástavby s rozdílnou typologií a z různých období. Dokument generelu proto směřuje k jasnému vymezení uličních prostranství a specifikaci jejich rozhraní. Důležité je to zejména v místech otevřených bloků sídlištní zástavby. Dalšími součástmi generelu jsou také pravidla pro dopravní řešení uličních prostranství a lokality nebo doporučení pro úpravu majetkoprávního uspořádání.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*