Osvěta v oblasti předcházení odpadů.

Lokalita

Šimona Huitric

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

OHS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OHS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Šimona Huitric
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
UDRŽITELNÁ PRAHA 10
Cíl
Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku
Opatření
Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
91

Popis projektu

Minimalizace jednorázových obalů na úřadě (např. kampaň Dost bylo plastu). Umožnění ekologického třídění odpadů.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*