Osvěta a motivace občanů k aktivnímu zapojení se do rozvoje města a smysluplnosti komunikace s městskou částí.

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

KHA

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
KHA
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
MODERNÍ PRAHA 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Posilovat sounáležitost obyvatel s veřejným prostorem
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

Průběžná komunikace s občany, vypořádávání podnětů, výstavy ve Středisku územního rozvoje, veřejná projednání.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*