Míra kvality udržitelného rozvoje městské části Praha 10.

Lokalita

Martin Bahenský

Vedoucí projektu

-

Zahájení

v realizaci

KS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
KS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Martin Bahenský
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
OTEVŘENÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní radnice sloužící lidem
Opatření
Postupné zlepšování řízení úřadu
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
63

Popis projektu

Zpracování auditů udržitelného rozvoje dle Metodiky hodnocení udržitelných měst/městských částí s vyhodnocením externích hodnotitelů stanovených Ministerstvem životního prostředí.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*