Malešice, Strašnice

Lokalita

Vedoucí projektu

-

Zahájení

Dostupná Praha 10

Odbor dopravy

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Magistrát hl. m. Prahy
Architekt / projektant
SATRA spol. s r. o., Mott MacDonald Praha s.r.o., JK architekti s.r.o
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě, zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí)
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Opatření
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

STRATEGICKÁ INVESTICE

Hlavní město Praha pokračuje v projekčních pracích vedoucích k dokončení Městského okruhu. Jde o jednu z nejdůležitějších staveb městské dopravní infrastruktury v rámci metropole, což bylo vyhodnoceno v analýze investičních záměrů magistrátu v roce 2017.

NOVÉ ŘEŠENÍ LÉPE ZAPADÁ DO MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ

V roce 2019 došlo k úpravě původního projektu, a to na základě Urbanisticko-dopravní studie, která významně přispěla k potlačení negativních urbanistických a environmentálních dopadů. Stavba Městského okruhu tak lépe zapadne do městského prostředí.

VĚTŠINA TRASY BY MĚLA VÉST POD ZEMÍ

Nyní zbývá hlavnímu městu dokončit přibližně 10,5 km (30 % celkové trasy), tak aby byla trasa kompletní a účinná. Trasa je vedena v délce cca 8,5 km v tunelech hloubených a ražených. Oproti předchozím řešením je trasa ve všech urbanisticky významných lokalitách nově vedena pod povrchem a nedochází tak k jejich negativnímu ovlivnění nadměrnou automobilovou dopravou.

Projekt se skládá z celkem tří staveb:

Městský okruh v úseku Balabenka – Rybníčky

Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – U Kříže

Libeňská spojka v úseku Vychovatelna – Balabenka

Všechny tři stavby jsou součástí dlouhodobě připravovaného skeletu nadřazených komunikací radiálně okružního systému hlavního města Prahy. Jsou náplní územního a strategického plánu, respektive zásad územního rozvoje.

AUTEM NA DESÍTKU RYCHLE A PLYNULE

Městské části Praha 10 se týká úsek Balabenka – Štěrboholská radiála. Stavba Městské okruhu by měla významně napomoci rychlejšímu, plynulejšímu a komfortnějšímu propojení městem nejenom z jihu na sever či naopak. Především pak ale nabídne trasu bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostředí než stávající přetížená uliční síť. Celý dokončený Městský okruh jakožto součást radiálně-okružního systému zajistí objízdnou komunikaci širšího centra města. Pak bude možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem Prahy, preferovat v centru hromadnou dopravu, včetně dopravy pěší a cyklistické.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*