Komunitní plánování sociálních a návazných služeb.

Lokalita

Linda Zákorová

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

OSO

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OSO
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Linda Zákorová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
PŘÁTELSKÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní sociální péče a služby
Opatření
Komunitní plánování sociálních a návazných služeb
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
usnesení ZMČ
Kapitola rozpočtu
51

Popis projektu

Pokračující proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb je spolupráce klíčových aktérů/dotčených subjektů, tj. zadavatele (městská část), uživatelů (klientů), veřejnosti a poskytovatelů sociálních a návazných služeb při vytváření plánu a vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*