Dostupné a sociální bydlení

Území Prahy 10

Lokalita

Jakub Ďurica

Vedoucí projektu

leden 2019

Zahájení

Přátelská Praha 10, Projektová karta, OBN, Petr Beneš

Odbor bytů a nebytových prostor

Odbor

červen 2020

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor bytů a nebytových prostor
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
MČ Praha 10
Zhotovitel
MČ Praha 10
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
leden 2019
Dokončení
červen 2020
Odkaz
https://www.praha10.cz/bydleni/zasady-pronajimani-bytu-sverenych-mc-praha-10
Vedoucí projektu / aktivity
Jakub Ďurica
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Přátelská Praha 10
Cíl
Dostupné a sociální bydlení
Opatření
Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Dostupné a sociální bydlení je jednou z našich velkých priorit. V roce 2019 jsme jí uzpůsobili pravidla pronajímání bytů, tzv. Zásady. Dříve si o náš byt nemohli zažádat lidé s těmi nejnižšími příjmy, nárok byl omezen mzdou nejen seshora, ale i zespoda. Tuto bariéru jsme odstranili. A u samotného přidělování jsme princip náhody – losování mezi žadateli – nahradili bodovacím systémem, aby byli vybráni skutečně ti nejpotřebnější, spravedlivě, transparentně a systémově. Obecní byty pronajímáme za 140 Kč/m2 měsíčně, tedy přibližně za polovinu tržní ceny. Peníze z nájmů využíváme na opravy a rekonstrukce. Praha 10 má ve svém vlastnictví 3 315 bytů. Požádat si o pronájem může každý občan Prahy 10, který splní vstupní kritéria – stanovují je „Zásady“ zveřejněné na webových stránkách, případně poradí pracovnice Kontaktního centra bydlení (KCB). V minulém roce jsme navázali úzkou spolupráci se zkušenými sociálními pracovníky z našeho úřadu a s externími poskytovateli sociálních služeb. Někteří žadatelé potřebují v zabydlování velmi intenzivní podporu, jiní žádnou. Ale je klíčové ji všem, kteří by ji potřebovat mohli, nabídnout. Velký důraz klademe na prevenci. Stačí dva nezaplacené nájmy a na úřadě se spustí proces, který nájemníkovi může pomoci včas zvládnout krizovou situaci, a předejít tak nekontrolovanému nárůstu dluhu. V případě potřeby mohou lidé požádat o splátkový kalendář. V roce 2019 bylo RMČ Praha 10 v rámci dostupného a sociálního bydlení přiděleno 56 bytů, v zájmu obce 29 bytů. V roce 2020 k datu 1. 9. bylo přiděleno 63 bytů v rámci dostupného a sociálního bydlení, v zájmu obce 36 bytových jednotek a prostřednictvím veřejné aukce 6 bytů. V roce 2021 bylo přiděleno 68 bytů v rámci sociálního a dostupného bydlení, v zájmu obce 28 bytů, prostřednictvím veřejné aukce 8 bytů, 10 bytů jako náhradní byty a 17 bytů bylo přiděleno v rámci dotace MHMP. V červnu 2018 jsme zřídili Kontaktní centrum bydlení, na které se mohou obracet lidé v bytové nouzi. Pracovníci centra pomáhají se základním poradenstvím v oblasti bydlení a jsou zprostředkovateli poradenství ve složitějších případech. Mohou poskytnout kontakt na občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství či prevenci zadlužení. V současné době KCB eviduje okolo 600 žádostí o přidělení obecního bytu a stále pracujeme na rozšiřování jeho služeb.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*