Dočasné parkoviště Dřevčická

Malešice

Lokalita

Vedoucí projektu

červen 2021

Zahájení

Dostupná Praha 10, Projektová karta, Majetková a.s., Jana Komrsková

Majetková a.s.

Odbor

prosinec 2027

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Majetková a.s.
Investor
Městská část Praha 10, Praha 10 – Majetková a.s.
Architekt / projektant
Ing. Tomáš Kapal
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě
Zahájení
červen 2021
Dokončení
prosinec 2027
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Zklidňovat automobilovou dopravu
Opatření
Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

V souvislosti se zaváděním zóny placeného stání na území Prahy 10 je nutné řešit dostatečné parkovací kapacity zejména pro rezidenty a případně i pro návštěvníky Prahy 10. Jako řešení se nabízí využití ploch, které mají být za tři a více let využity jiným způsobem, aktuálně jsou však bez využití.

V případě jedné lokality se jedná o prostor, který bude využit při výstavbě navazujících komunikací vnitřního městského okruhu (plánováno po roce 2030).

Druhou lokalitou umožňujícím dočasné navýšení parkovacích míst je část v současnosti nevyužitého pozemku v ulici Dřevčická (parkoviště na konci ul. Počernická). Projekt bude řešen ale až ve vazbě na výstavbu smyčky tramvajové trati Počernická. Tato trať povede od křižovatky s ulicí Vinohradskou až po křižovatku s ulicí Dřevčickou. Plán realizace tramvajové tratě je do roku 2027.

Cílem je zvýšit dostupnost parkování pro rezidenty s více auty a firmy, případně pro nerezidenty, kteří bydlí na Praze 10 v nájemním bydlení.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*