Strašnice

Lokalita

Petra Morávková

Vedoucí projektu

červen 2022

Zahájení

Otevřená Praha 10, Kulturní Praha 10

Odbor majetkoprávní

Odbor

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor majetkoprávní
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
StockWerk s.r.o.
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě, zpracována prováděcí dokumentace
Zahájení
červen 2022
Dokončení
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
Petra Morávková
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Otevřená Praha 10, Kulturní Praha 10
Cíl
Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj
Opatření
Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Červenkova kaple, jinak též novostrašnická kaple, je architektonicky pozoruhodný objekt drobné sakrální stavby. Kaple byla postavena roku 1900 na přání Antonie Červenkové, manželky majitele usedlosti č. 1 v Nových Strašnicích Josefa Červenky. Roku 2012 byla prohlášena kulturní památkou pod rejst. č. ÚSKP 105021.

Záměrem městské části Praha 10 je celková oprava kaple, její ideální rekonstrukce dle dochovaných fragmentů a průzkumů, do původní podoby ze začátku 20. stol. Návrh řeší technická opatření zajišťující odstranění poruch, odstranění novodobých úprav a oprav, citlivé doplnění původních prvků a konstrukční a restaurátorské práce.

V interiéru proběhne restaurátorská oprava vnitřních maleb, osazení kopie pamětní desky a osazení oltáře a klekátka, nahrazení stávající betonové dlažby. V interiéru zvoničky bude osazen zvon, autentický dochovaný závěs bude konzervován a deponován. Preferována je oprava tradičními materiály.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*