Aktivní spolupráce s dalšími institucemi.

Lokalita

Šimona Huitric

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

KS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
KS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Šimona Huitric
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
OTEVŘENÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní radnice sloužící lidem
Opatření
Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
63

Popis projektu

Posilování spolupráce s organizacemi jak na území městské části Praha 10, tak s celostátní působností a to napříč oblastmi, např. Národní síť Zdravých měst ČR, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo řživotního prostředí, Magistrát hl. m. Praha.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*