Adaptační opatření na klimatickou změnu

Území Prahy 10

Lokalita

Jiří Procházka

Vedoucí projektu

březen 2020

Zahájení

Zelená Praha 10, Udržitelná Praha 10, Odpovědná Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, OŽR, Jana Komrsková

záměr

Odbor životního prostředí

Odbor

prosinec 2023

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor životního prostředí
Investor
Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
březen 2020
Dokončení
prosinec 2023
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Procházka
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Udržitelná Praha 10, Odpovědná Praha 10
Cíl
Lokálně reagovat na změny klimatu
Opatření
Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
21

Popis projektu

Záměrem je zmírňování sucha ve městech, zefektivňování odpadového hospodářství a boj proti znečišťování ovzduší, a to formou lokálních opatření na místní úrovni. Příklady investic a aktivit: • Mozaiková seč vybraných travních ploch – opatření je k přírodě šetrnější než plošné sekání travních ploch, pomáhá zadržet vodu v půdě a chrání biodiverzitu. • Obnova nefunkčních pítek a vybudování mlhovišť– opatření povedou ke zlepšení podmínek pro občany a zlepšení mikroklimatu v urbanizovaném městském prostoru. • Výsadba stromů a zasakovací vaky – cílem je podpořit termoregulační efekt zeleně a zadržování vody v městské krajině. Projekt je plánován i na další roky. • Péče o adoptované stromy – program MČ Praha 10, jehož cílem je zvýšení zájmu a následně i kvality veřejného prostoru a zeleně prostřednictvím adopce stromů, při které se obyvatelé s podporou od MČ v podobě podkladů a vybavení starají o vybranou zeleň.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*