Zaneste své pocity do mapy

Kde se cítíte dobře a kde naopak máme na Desítce rezervy?

Sdělte nám prostřednictvím pocitové mapy:

  • Kde se necítím bezpečně
  • Kde bych chtěl/a sportovat
  • Kde by šla zlepšit dopravní situace

  • Kde se mi to líbí
  • Kde bych chtěl/a trávit volný čas s dětmi​
  • Kde je nepořádek

Zaznamenané údaje poslouží jako podklad pro Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10.