Spolupráce se školními parlamenty

V Praze 10 máme desítky škol pro různé věkové skupiny, které navštěvují děti a mladí lidé od útlého věku po dospělost. V některých projektech jsme se zaměřili na děti ze 13 základních škol, které zřizuje městská část Praha 10 a na studenty středních škol. “Máme zájem mladou generaci zapojovat do rozvoje Prahy 10, chceme, aby se jim tady žilo dobře, proto diskuze a spolupráce s nimi je i pro nás inspirující”, říká místostarosta David Kašpar. 

Projekt Moje stopa ve škole nastartoval užší spolupráci mezi městskou částí a aktivními učiteli ve školách. Byli to totiž právě tito učitelé, kteří participativní rozpočet na školách koordinovali a to ve spolupráci se školními parlamenty. V únoru letošního roku jsme se proto sešli s patnácti učiteli, abychom jim představili projekt Školní fórum. 1. března tak dorazilo do radničního salonku úřadu 21 aktivních mladých lidí od 5. třídy základních škol až po střední školy, kteří se chtějí podílet na rozvoji Prahy 10. Z každé školy mohli přijít dva žáci nebo studenti, nejlépe ti, kteří na Praze 10 bydlí nebo se angažují v činnosti školních parlamentů. “Naším cílem je vytvořit na Praze 10 fungující skupinu mladých lidí ze základních a středních škol, kteří se budou pravidelně scházet a přicházet s nápady, společně je realizovat a snažit se tak o rozvoj Prahy 10 z pohledu mladého člověka.