Ke komentování: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10

(1. 4. 2021) Městská část Praha 10 připravuje Koncepci rodinné politiky na dalších 6 let. Do 30. dubna 2021 máte možnost seznámit se s pracovní verzí a poslat nám vaše případné komentáře na e-mail strategie@praha10.cz.

„Záleží nám na tom, aby se rodiny, které na Desítce žijí, cítily doma a podporovány a vnímaly, že si jich městská část váží“, říká radní Michal Kočí. „Proto jsme s pracovní skupinou připravili dokument, ve kterém shrnujeme současný stav podpory našich rodin a navrhujeme opatření, která by u nás měla život rodin zkvalitnit,“ doplňuje Kočí.

Cíl neboli vize připravované Koncepce rodinné politiky Prahy 10 je rozvedena do Desatera pro Desítku. Koncepci připravuje oddělení strategického rozvoje a participace ve spolupráci s pracovní skupinou pro Koncepci rodinné politiky.

(22. 7. 2021) Zpracování Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 je zastaveno.

Na základě rozhodnutí gesčního radního rodinné politiky MČ Praha 10, Michala Kočího, byly ukončeny práce na tvorbě Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10. K prosazování zodpovědné rodinné politiky v Praze 10, dle jeho vyjádření, postačuje dokument hl. m. Praha „Základní směry prorodinné politiky na období 2021 – 2022“.

Pro více informací jsme k dispozici na emailu strategie@praha10.cz.