Ke komentování: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10

Městská část Praha 10 připravuje Koncepci rodinné politiky na dalších 6 let. Do 30. dubna 2021 máte možnost seznámit se s pracovní verzí a poslat nám vaše případné komentáře na e-mail strategie@praha10.cz.

„Záleží nám na tom, aby se rodiny, které na Desítce žijí, cítily doma a podporovány a vnímaly, že si jich městská část váží“, říká radní Michal Kočí. „Proto jsme s pracovní skupinou připravili dokument, ve kterém shrnujeme současný stav podpory našich rodin a navrhujeme opatření, která by u nás měla život rodin zkvalitnit,“ doplňuje Kočí.

Cíl neboli vize připravované Koncepce rodinné politiky Prahy 10 je rozvedena do Desatera pro Desítku. Koncepci připravuje oddělení strategického rozvoje a participace ve spolupráci s pracovní skupinou pro Koncepci rodinné politiky.

Pro více informací jsme k dispozici na emailu strategie@praha10.cz.