Integrační platforma pro cizince v MČ Praha 10

(7. 10. 2022) MČ Praha 10 spolupracuje s organizacemi zabývajícími se pomoci ukrajinským uprchlíkům v Praze 10. Uskutečnila se již dvě společná setkání (2.6.2022 a 13.9.2022), jejichž cílem bylo sdělit si vzájemně formy pomoci, způsoby integrace jak dětí, tak dospělých i seniorů a zjistit, jak by se dalo uprchlíkům pomoci a v jaké oblasti.

Setkání se účastní jak neziskové a příspěvkové organizace z Prahy 10, tak i např. zástupci z Úřadu práce, MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního centra Praha a ubytovací zařízení v Praze 10. Snahou je vytvoření tzv. integrační platformy pro cizince v MČ Praha 10 s nastavením koncepční spolupráce různých organizací, institucí, veřejné správy a cizinců.

Informace pro ukrajinské uprchlíky jsou soustředěny na webu https://praha10.cz/ukrajina.

Lokální integrace cizinců v Praze 10 – panelová diskuze (2. 6. 2022)

Poradní platforma vedení MČ Praha 10 pro oblast integrace (13. 9. 2022)