Celoškolní workshop Moje stopa na základní škole U Vršovického nádraží

S koncem listopadu vrcholí na desíti školách zřizovaných MČ Praha 10 realizace projektu Moje stopa ve škole, v rámci kterého budou částkou 35 000 Kč podpořeny žákovské projekty.

Na základní škole U Vršovického nádraží se konal celoškolní workshop, na kterém žáci prezentovali svých 10 projektů, které postoupily do elektronického hlasování.

Žáci z jednotlivých tříd se zhostili prezentace svých projektů s kreativitou a nebáli se „prodat“ svůj nápad před sálem plným spolužáků.

V příštích dnech bude spuštěno elektronické hlasování a jeden z projektů zvítězí a bude školou realizován na jaře příštího roku.