Kontakty

Osoby zapojené do tvorby strategického plánu

Politická záštita tvorby strategického plánu


Oddělení strategického rozvoje a participace

Iva Hájková

+420 703 866 791

iva.hajkova@praha10.cz

Jana Martínková

+420 703 866 785

jana.martinkova@praha10.cz

Vladimíra Špetová

+420 267 093 204

vladimira.spetova@praha10.cz

Šimona Huitric

+420 267 093 204

simona.huitric@praha10.cz


Média

Jan Hamrník


Tiskový mluvčí Praha 10
+420 267 093 193
jan.hamrnik@praha10.cz


TELEFON

telefon
+420 703 866 791

ADRESA

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

EMAIL

strategie@praha10.cz