Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo zpracování strategického plánu

(26. 3. 2019) O zpracování strategického plánu pro MČ Praha 10 rozhodlo Zastupitelstvo městské části  Praha 10 na svém 5. zasedání dne 25. března 2019. Řízením procesu tvorby strategického plánu pro období 2020 – 2030 byla pověřena starostka MČ Praha 10, Renata Chmelová.

Strategický plán rozvoje Prahy 10 je dokument obsahující vizi, směr a budoucnost Desítky pro dalších deset let. Skládá se z analytické, návrhové a realizační části. Strategický plán bude vycházet z koncepcí jak MČ Praha 10, tak strategických dokumentů hl. města Prahy a České republiky.

Cílem městské části je zapojit do přípravy strategie obyvatele Desítky. Lidé, kteří tu bydlí, pracují, o své okolí se zajímají a chtějí říct svůj názor a zkušenosti pro zlepšení kvality života. Podněty ke strategickému plánu lze sdělit na veřejných setkáních v ulicích Desítky a v budovách škol nebo vyplněním online formuláře v pohodlí domova.

Potřebujeme společnou vizi, jak chceme rozvíjet Prahu 10. Potřebujeme strategii pro jednotlivé čtvrti a řešit potřeby tam, kde bydlíte.

„Chceme s vámi společně plánovat, přijďte na setkání s vedením městské části a odborníky z úřadu, které se uskuteční ve vnitřních prostorách a v ulicích Prahy 10 během května a června 2019.“

Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10

Termíny a místa naleznete zde. Vždy od 18:00 budete mít na vnitřních setkáních možnost seznámit se s vývojem parkování v MČ Praha 10.