Zastupitelstvo schválilo strategii udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na dalších 10 let

(25. 5. 2020) Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 25. 5. 2020 souhlasilo s Návrhovou a Realizační částí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030. MČ Praha 10 tak jasně ví, jakým směrem se v následujících letech vydat, a to cestou udržitelného rozvoje. Strategický plán se připravoval více jak rok, zapojili se do něho pracovníci úřadu, experti na slovo vzatí, vedení MČ, zastupitelé a veřejnost.

Strategický plán se skládá z 11 oblastí udržitelného rozvoje, 26 cílů a 59 opatření. Určuje cestu, jakou se máme následujících 10 let ubírat. Bude naplňován ročními Akčními plány vázanými na rozpočet MČ Praha 10.

11 OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

VIZE: „DESÍTKA  je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“

Na jeho přípravě se podílelo více jak 100 expertů. Vychází z Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030, Programového prohlášení Rady městské části, Strategického plánu hlavního města Prahy, koncepcí MČ Praha 10 a podnětů občanů.

Nyní nás čeká její desetileté naplňování. Strategii budeme monitorovat, hodnotit a aktualizovat. Má celkem 60 indikátorů, dle kterých ji budeme vyhodnocovat.

Strategický plán je dlouhodobý dokument, který stanovuje směr rozvoje městské části v různých oblastech života. Pokud obec, město, městská část či kraj nemá stanovenou svojí strategii, obtížně plánuje svůj rozvoj a hospodárné nakládání s veřejnými financemi. Dobře vedená organizace ví, co chce, ptá se svých obyvatel a zaměstnanců, společně s místními aktéry plánuje udržitelný rozvoj a tím účelně investuje finanční prostředky nejen z veřejných zdrojů. Organizace k tomu potřebuje kvalitní management a zaměstnance, kteří plánují, realizují, vyhodnocují a chápou smysl strategie. Městská část Praha 10 si stanovila vizi a cíle rozvoje, proto nyní pojďme společně a postupně zlepšovat místo, v němž žijeme.

Ke stažení