Zapojte se: Sídliště Vlasta

(2. 6. 2020) Jaký máte vztah k sídlišti Vlasta? Jak se vám zde žije a jak vnímáte veřejný prostor? Zapojte se a vyplňte dotazník, který jsme pro vás vytvořili v rámci čtvrtého ročníku festivalu m3.

Umění ve veřejném prostoru vnímáme jako formu dialogu mezi umělcem, autorem díla, místem, do jehož kontextu dílo zasazuje, a uživateli veřejného prostoru. Výtvarné umění má potenciál nahlížet na veřejný prostor z odlišných perspektiv, nabourávat stereotypy a vyvolávat diskusi. Příjemci stávajících uměleckých děl i těch, která vzniknou v průběhu festivalu během letošního léta a podzimu, jsou lidé, kteří na sídlišti Vlasta žijí či pracují. Proto je pro nás velmi důležité dozvědět se, jak život a veřejný prostor na sídlišti Vlasta vnímáte Vy.

Zjištěné informace budou užitečné nejen pro zapojené umělce, ale především pro partnera festivalu, Městskou část Praha 10, v rámci plánování revitalizace veřejného prostoru sídliště.