Výsledky ankety: Desítkou na kole nebo koloběžce

(6. 9. 2021) Představujeme vám výsledky ankety “Desítkou na kole nebo koloběžce”. Obdrželi jsme od vás celkem 741 vyplněných dotazníků. Nyní lépe víme, s jakými problémy se na Desítce potýkáme a kde máme stále mezery. Výsledky ankety projednala 25. 8. 2021 Komise pro dopravu a parkování. Výsledky budou aktivně řešeny na úrovni městské části Praha 10 a správců komunikací (TSK Praha a přilehlých MČ).

Praha 10 zahrnuje území o rozloze přibližně 1 900 hektarů. Tvoří ji katastry Vršovic, Strašnic, Malešic, Záběhlic, Vinohradů a Michle, okrajově na Desítku zasahují i katastrální území Žižkov, Hloubětín a Hrdlořezy. Naše městská část je členitá a má mnoho krásných míst, kam se dostanete pohodlněji na kole, koloběžce nebo jiném bezmotorovém prostředku. Možná Desítkou pouze projíždíte a všímáte si, kde byste její cesty vylepšili nebo kde se při průjezdu necítíte zrovna nejbezpečněji.

Právě Vás jsme se v období od 29. 3. do 30. 4. ptali, jaké dopravní bezmotorové prostředky využíváte, jaké cesty na nich podnikáte, jestli narážíte na nějaké překážky v dopravě a zda máte kde zaparkovat kolo či jiný bezmotorový prostředek.

Obdrželi jsme celkem 741 odpovědí, za něž velmi děkujeme. Rozvoj infrastruktury bezmotorových dopravních prostředků je pro obyvatele Prahy 10 a projíždějící důležitý a je třeba se mu věnovat. Bezmotorová doprava je dílčím tématem „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. Společně usilujeme o Dostupnou Prahu 10.

Budujeme město krátkých vzdáleností a nejsme na to sami. Spolupracujeme s Technickou správou komunikací (dále jen TSK), která má většinu pražských komunikací ve správě. Pravidelně předáváme TSK podněty ke zlepšení. V místech, kde jsme vlastníky, realizujeme opatření sami.

Děkujeme, že jste se do ankety zapojili, podílíte se tak s námi na rozvoji bezmotorové infrastruktury v naší městské části.

A jak chytře, moderně a pohodlně Prahou? Podívejte se na web www.cistoustopou.cz/cistou-stopou.