Ukončili jsme sběr podnětů od cílových skupin

(8. 7. 2019) Sběr podnětů, co zlepšit na Praze 10, byl 8. července 2019 ukončen. Rodiny, soukromé subjekty a organizace a spolky nám poskytly mnoho nápadů, jak podpořit spolupráci a lépe se věnovat potřebám daných skupin. Celkem se zapojilo 157 rodin, 78 organizací a spolků (z 199 oslovených) a 41 soukromých subjektů (z 377 oslovených). Čísla reflektují počty vyplněných dotazníků a počet oslovených e-mailem. Propagace dotazníků probíhala i na facebooku @MČ Praha 10.

Obdrželi jsme od vás také více než 1100 nápadů, jak lépe žít na Desítce a okolo 8700 podnětů v pocitové mapě. Celkové číslo podnětů stále aktualizujeme. Více o výsledcích naleznete zde.

Děkujeme všem zapojeným, nyní budeme data zpracovávat a analyzovat. Vaše podněty budou sloužit mimo jiné jako podklad pro práci pracovních skupin Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v září a říjnu 2019.

Výsledky šetření budeme postupně uveřejňovat.