Školní fórum pokračuje

V průběhu dubna a května se Školní fórum sešlo ještě dvakrát. 12. 4. 2022  hostila setkání Základní škola U Vršovického nádraží. Na programu bylo sdílení informací ze školních parlamentů a z krajského parlamentu (Pražský parlament dětí a mládeže), jehož předsedkyně se Školního fóra pravidelně účastní, dále pak členové pomocí hlasování vybírali z témat navržených na minulém setkání své favority. Ze setkání tedy vzešla témata bezdomovectví na desítce, plýtvání odpadem v jídelnách, nakládání s bioodpadem ve školách a podpora školních aktivit. 

Zástupce Dům UM pak na setkání informoval o možnosti výjezdního zasedání v květnu, kde se členové fóra lépe seznámí a získají intenzivní školení o možnostech aktivní participace.

Výjezdní zasedání se bude konat od 12. 5. do 16. 5. 2022.

Třetí schůzka školního fóra proběhla 3. 5. 2022 a tentokrát ji hostila Základní škola Břečťanová. Fórum projednalo za účasti starostky Renaty Chmelové hlavní čtyři témata a členové přicházeli s nápady, co by mladí mohli v těchto záležitostech vymyslet a zorganizovat.