SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NA TÉMA “Představení návrhu na úpravu stávajícího povrchu západní části středového pásu zeleně“

(11. 10. 2022) Odbor životního prostředí městské části Praha 10 zve na setkání k představení návrhu na úpravu stávajícího povrchu západní části středového pásu zeleně mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová. Setkání navazuje na první projednání tohoto tématu v srpnu letošního roku.

Sejdeme se dne 19. 10. 2022 v 16:30 hodin mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová.

Na základě veřejného setkání uskutečněného dne 19. 10. 2022 projektant zapracoval návrhy veřejnosti (viz. grafický návrh varianta 3).

(23. 8. 2022) Odbor životního prostředí městské části Praha 10 zve na setkání k představení záměru úpravy stávajícího asfaltového povrchu západní a východní části středového pásu zeleně mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová.

Sejdeme se dne 29. 8. 2022 v 17 hodin mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová.

Těšíme se na vás!!!