Setkání s ekologickými organizacemi

Městská část Praha 10 dlouhodobě a systematicky podporuje aktivity, které realizují různé organizace převážně neziskového charakteru v Praze 10 v oblasti ochrany životního prostředí. Jako poděkování za jejich práci uspořádala společné setkání 1. místostarostka MČ Prahy 10 Ing. Jana Komrsková ve spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 10.

Cílem setkání bylo sdílet si své zkušenosti, pobavit se o tom, co se daří, ale i nedaří nebo podělit se o to, jaké akce jsou připravovány. Celkem 13 zástupců různých organizací přispělo k velmi příjemné atmosféře.