Proměna dětského hřiště Sobotecká na Vinohradech

(3. 1. 2022) Zveme Vás na setkání k představení návrhu proměny dětského hřiště Sobotecká na Vinohradech, které se uskuteční dne 12. 1. 2022 od 14 hodin. Sejdeme se na dětském hřišti Sobotecká – mezi Soboteckou a Chorvatskou ulicí.

Na místě Vám bude MČ Praha 10 a společností CDN77 představen návrh proměny hřiště a budete mít možnost zapojit se do diskuse. Nemusíte mít obavy, že by tu bylo málo laviček. Laviček zde bude obdobný počet jako doposud a místo pro piknik s přáteli tu také najdete. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, kteří si na pískovišti budou moc uplácat bábovičku. A v horkých dnech jistě oceníte pítko s pitnou vodou.

Zde se můžete se podívat na vizualizaci možného řešení (ideový návrh).

Náměty a dotazy veřejnosti:

Ano bude do projektu přidáno, a to v místech stávajícího piknikového místa. Budeme se snažit, aby bylo realizováno souběžně, ale protože se jedná o prvek napojený na infrastrukturu, není možné to zcela potvrdit, k instalaci však dojde.

Ano poblíž pítka počítáme i s umístěním mlhoviště. Budeme se snažit, aby bylo realizováno souběžně, ale protože se jedná o prvek napojený na infrastrukturu, není možné to zcela potvrdit, k instalaci však dojde.

Dojde rozhodně k jeho zachování, modernizaci i umístění stolů/stolků.

Počet laviček bude zachován v obdobném počtu.

Lavičky byly v návrhu pouze ilustrativní. S projektantem je ale dohodnuto, že reálné lavičky budou kombinací dřeva a kovu.

V projektu je počítáno s výsadbou vzrostlých stromů.

V případě lehátek se jednalo o ilustrativní možnost využití ploch. Přímou součástí vybavení nebudou. 

Přesná podoba herních prvků se bude ještě upřesňovat. Pokud se týká prvků z kovu,  je podstatná jejich povrchová úprava, která zahřívání výrazně snižuje.

Pískoviště je jako jeden z nosných prvků zachováno. Zídka okolo pískoviště bude koncipována jako jedna velká lavička.

S ohledem na životnost se skluzavky dělají převážně z kovu. Budeme ale řešit jejich orientaci na slunce a případně též zastínění (výsadba stromů, technické opatření).

V současnosti není plocha zavlažována. Do budoucna je počítáno se závlahou nových výsadeb do doby jejich ujmutí. Následně ale závlaha prováděna nebude, proto budou voleny spíše suchomilnější druhy rostlin.

Jak již bylo uvedeno, bude řešena problematika zastínění skluzavek. S ohledem na zvýšení počtu stromů ale bude plocha více zastíněna než v současnosti.

Zde se jedná o bod k dalšímu řešení. V současnosti zde toaleta umístěna není. Městská část má s umisťováním mobilních toalet problematické zkušenosti. Muselo by být řešeno speciálním zařízením. V návrhu je ponechána prostorová rezerva právě pro technické zázemí /WC.

Rozestavění herních prvků, jejich dopadové zóny i rozestupy musí odpovídat příslušným normám. Toto bude ze strany projektanta i městské části respektováno.

Plocha pro míčové hry bude zachována. Její rozloha však bude upravena.

Jedná se vlastně o přírodní prvek. V tomto místě bude docházet k retenci vody po dešti. Nebude se ale jednat o žádný vodní prvek. Vody bude jen minimum a v závislosti na počasí bude louže vysychat nebo se znovu plnit.

Povrch hřiště je kombinován z více materiálů. Plochy mezi prvky budou z mlatu.

V případě pískoviště se s tímto nepočítá, protože slunce písek přirozeně dezinfikuje.

Koš na basketbal bude zachován. Navazující plocha bude mít ale menší rozměry než v současnosti, upraví se i umístění koše.

Na základě podnětů ze setkání dojde ke snížení kopců pro zlepšení přehlednosti hřiště.

Plně si uvědomujeme potřeby osob s limitovanou mobilitou, ale prostor hřiště je omezený. Některé vybrané prvky budou ale moci využívat všichni (např. tabule/ haptická stěna atd.).

Tento prvek zabírá, v rámci prostoru stávajícího hřiště, rozsáhlý prostor a přitom má jen jednostranné využití. Nový návrh chce plochu více využít a navrhované vybavení je multifunkčnější.

Návrh obsahuje poměrně hodně herních prvků, nově je počítáno např. s interaktivní tabulí, s trampolínou a malým prvkem na skate.  Do herních ploch ale řadíme i další navrhované části vybavení, patří k nim zejména kopce, zídky nebo i louže.

Jedná se o plochy k sezení ale i k hraní. V kombinace s kopečky a herním vybavením umožňují podstatně variabilnější vyžití ze strany dětí.

V současnosti se voda z hřiště přirozeně zasakuje. S tímto je počítáno i po rekonstrukci.

Plochy v okolí herních prvků budou z jemného kačírku nebo písku. Navazující plochy mezi prvky pak budou z mlatu. Tedy nemusíte mít obavy z použití umělého povrchu. Zpevněný povrch pak bude použit pouze na obvodový běžecký ovál (nejspíše pryž nebo probarvený asfalt). V rámci zpracovaného návrhu, jsou obsaženy tři závěsné houpačky a dvě vahadlové. Tedy celkem může být naráz na houpačkách sedm dětí. To je větší počet než v současnosti.

Své náměty a dotazy můžete psát do 31. 1. 2022 na e-mail: strategie@praha10.cz.