Proměna dětského hřiště Sobotecká na Vinohradech

(3. 1. 2022) Zveme Vás na setkání k představení návrhu proměny dětského hřiště Sobotecká na Vinohradech, které se uskuteční dne 12. 1. 2022 od 14 hodin. Sejdeme se na dětském hřišti Sobotecká – mezi Soboteckou a Chorvatskou ulicí.

Na místě Vám bude MČ Praha 10 a společností CDN77 představen návrh proměny hřiště a budete mít možnost zapojit se do diskuse. Nemusíte mít obavy, že by tu bylo málo laviček. Laviček zde bude obdobný počet jako doposud a místo pro piknik s přáteli tu také najdete. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, kteří si na pískovišti budou moc uplácat bábovičku. A v horkých dnech jistě oceníte pítko s pitnou vodou.

Náměty a dotazy veřejnosti:

Ano bude do projektu přidáno, a to v místech stávajícího piknikového místa. Budeme se snažit, aby bylo realizováno souběžně, ale protože se jedná o prvek napojený na infrastrukturu, není možné to zcela potvrdit, k instalaci však dojde.

Ano poblíž pítka počítáme i s umístěním mlhoviště. Budeme se snažit, aby bylo realizováno souběžně, ale protože se jedná o prvek napojený na infrastrukturu, není možné to zcela potvrdit, k instalaci však dojde.

Dojde rozhodně k jeho zachování, modernizaci i umístění stolů/stolků.

Počet laviček bude zachován v obdobném počtu.

Lavičky byly v návrhu pouze ilustrativní. S projektantem je ale dohodnuto, že reálné lavičky budou kombinací dřeva a kovu.

V projektu je počítáno s výsadbou vzrostlých stromů.

V případě lehátek se jednalo o ilustrativní možnost využití ploch. Přímou součástí vybavení nebudou. 

Přesná podoba herních prvků se bude ještě upřesňovat. Pokud se týká prvků z kovu,  je podstatná jejich povrchová úprava, která zahřívání výrazně snižuje.

Pískoviště je jako jeden z nosných prvků zachováno. Pokud jde o sezení podél pískoviště budeme toto ještě s projektantem řešit. Přímo sezení na zídce nemusí být úplně příjemné. Tedy by bylo vhodné instalovat dřevěnou lavici. S opěradlem se ale v těchto místech nepočítá. To bude součástí ostatních laviček v parku.

S ohledem na životnost se skluzavky dělají převážně z kovu. Budeme ale řešit jejich orientaci na slunce a případně též zastínění (výsadba stromů, technické opatření).

V současnosti není plocha zavlažována. Do budoucna je počítáno se závlahou nových výsadeb do doby jejich ujmutí. Následně ale závlaha prováděna nebude, proto budou voleny spíše suchomilnější druhy rostlin.

Jak již bylo uvedeno, bude řešena problematika zastínění skluzavek. S ohledem na zvýšení počtu stromů ale bude plocha více zastíněna než v současnosti.

V současnosti zde toaleta umístěna není. Městská část měla s provozováním mobilních toalet poměrně špatné zkušenosti. Podnět na řešení WC se ale opakuje ve více vyjádřeních. Z tohoto důvodu bude záchod na hřiště umístěn. Bude ale muset dojít ke změně systému jeho provozování.

Rozestavění herních prvků, jejich dopadové zóny i rozestupy musí odpovídat příslušným normám. Toto bude ze strany projektanta i městské části respektováno.

Plocha pro míčové hry bude zachována. Její rozsah ale bude ještě předmětem řešení.

Jedná se vlastně o přírodní prvek. V tomto místě bude docházet k retenci vody po dešti. Nebude se ale jednat o žádný vodní prvek. Vody bude jen minimum a v závislosti na počasí bude louže vysychat nebo se znovu plnit.

Povrch hřiště je kombinován z více materiálů. Plochy mezi prvky budou z mlatu.

V případě pískoviště se s tímto nepočítá, protože slunce písek přirozeně dezinfikuje.

Koš na basketbal bude zachován. Navazující plocha bude mít ale menší rozměry než v současnosti, upraví se i umístění koše.

Na základě podnětů ze setkání dojde ke snížení kopců pro zlepšení přehlednosti hřiště.

Plně si uvědomujeme potřeby osob s limitovanou mobilitou, ale prostor hřiště je omezený. Některé vybrané prvky budou ale moci využívat všichni (např. tabule/ haptická stěna atd.).

V případě lanovky se s jejím zachováním v ploše skutečně nepočítá. Znamenalo by to celkové narušení plánované koncepce nové herní plochy. Navíc se jedná o prvek extrémně náročný na prostor a přitom má jen jednostranné využití. Z tohoto pohledu má být v rámci nové plochy umístěno více prvků i technických řešení, která umožní větší rozmanitost a tím i kreativitu. Výběr všech umisťovaných herních prvků ještě i na základě připomínek budeme s projektanty řešit.

Návrh obsahuje poměrně hodně herních prvků, nově je počítáno např. s interaktivní tabulí, s trampolínou a malým prvkem na skate.  Do herních ploch ale řadíme i další navrhované části vybavení, patří k nim zejména kopce, zídky nebo i louže.

Jedná se o plochy k sezení ale i k hraní. V kombinace s kopečky a herním vybavením umožňují podstatně variabilnější vyžití ze strany dětí. Současná dětská hřiště jsou ale většinou velice unifikovaná a nepřináší příliš kreativních možností. V tomto pohledu by měla být tato herní plocha poměrně jedinečná. Na základě názorů místních občanů z veřejného setkání bude ale projektant řešit výšky zídek a navazujících kopečků tak, aby došlo k jejich snížení.

V současnosti se voda z hřiště přirozeně zasakuje. S tímto je počítáno i po rekonstrukci.

Plochy v okolí herních prvků budou z jemného kačírku nebo písku. Navazující plochy mezi prvky pak budou z mlatu. Tedy nemusíte mít obavy z použití umělého povrchu. Zpevněný povrch pak bude použit pouze na obvodový běžecký ovál (nejspíše pryž nebo probarvený asfalt). V rámci zpracovaného návrhu, jsou obsaženy tři závěsné houpačky a dvě vahadlové. Tedy celkem může být naráz na houpačkách sedm dětí. To je větší počet než v současnosti.

Cvičební prvky pro doprovod dětí v současnosti na hřišti nejsou. Ideová studie s jejich umístěním též nepočítala. Jak již bylo uvedeno ale veškeré podněty budeme ještě řešit s projektanty. Nemůžeme ale zaručit, že se tyto prvky do výsledné podoby podaří zahrnout. Městská část obdobné cvičební prvky provozuje na přibližně 10 místech z celkového počtu necelých 100 herních ploch.

Je velice zajímavým nápadem. Z našich zkušeností je ale nutné případně bedlivě řešit jednotlivé druhy. Zejména ovocné stromy jsou pak naopak zdrojem problémů s ohledem na přítomnost hmyzu. Námět s projektantem probereme a uvidíme zda do plochy dřeviny s jedlým plodem umístíme.

Své náměty a dotazy můžete psát do 31. 1. 2022 na e-mail: strategie@praha10.cz.