Proběhlo plánovací setkání v KD Barikádníků

(30. 9. 2019) Děkujeme všem, kteří se zapojili do plánovacího setkání, které se uskutečnilo 18. září 2019, od 18:00, Kulturní dům Barikádníků. Celkem se zapojilo 113 obyvatel. Společně jsme vedli debatu nad jednotlivými tématy udržitelného rozvoje, nad silnými a slabými stránkami městské části.

Zaměřili jsme se na 11 témat udržitelného rozvoje.

Cíle setkání:

  • Seznámit občany s výstupy ze sběru podnětů, s výstupy z anketních dotazníků mezi cílovými skupinami (rodiny, spolky a organizace, podnikatelé) a závěry z pocitových map.
  • Představit harmonogram dosavadních prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 a nastínit další postup.
  • Diskutovat s občany nad analýzami (SWOT analýzy) za jednotlivá témata udržitelného rozvoje a určit v každé oblasti priority. Celkem je zpracováno 11 témat udržitelného rozvoje a každá oblast zahrnuje analýzu předností a slabin, příležitostí a hrozeb v rozvoji Desítky. 

Ke stažení:

Fotogalerie: