Praha 10 získala několik ocenění

Národní síť Zdravých měst ocenila Prahu 10 na tzv. Jarní škole Zdravých měst v Třebíči a to hned třikrát. Za inspirativní přístup pro další obce v přípravě a realizaci strategického plánování (https://strategieprodesitku.cz) a také za osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadů (https://praha10.cz/bezodpadu). To, že je Desítka na správné cestě udržitelného rozvoje, vyhodnotilo již Ministerstvo životního prostředí na podzim 2021 tím, že členové Pracovní skupiny místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj schválili přidělení MČ Praha 10 druhé z nejvyšších kategorií místní Agendy 21 – kategorii B. Národní síť Zdravých měst tak udělila MČ Praha 10 titul Šampion 2021. Více informací o projektu Zdravé město v Praze 10 naleznete zde.

Příklad Dobré Praxe – Kampaň k odpadům

Příklad Dobré Praxe – “Strategie Tour” – participace

Příklad Dobré Praxe – Strategie pro Desítku – strategický plán